Current track

Title

Artist

Background

UJK

Strona: 4

Dzięki współpracy naszego Uniwersytetu z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego zarówno studenci, kadra naukowa jak i administracyjna UJK będzie mogła wziąć udział w organizowanych kursach języka chińskiego. W ofercie edukacyjnej znajdują się kursy językowe oraz specjalistyczne, a także warsztaty, wykłady i szkolenia. Głównym celem Instytutu Konfucjusza UJ jest promocja języka i kultury chińskiej. Więcej informacji co […]

W dniach 12.11.2019-15.11.2019 na terenie naszej uczelni odbywały się uroczystości z okazji 30-tej rocznicy Upadku Muru Berlińskiego. Udaliśmy się na uroczystość by zdać relację na temat prelekcji odbywających się w aulach naszej uczelni. Konferencję otworzyła konsul Niemiec Cornelia Pieper. Wystąpienie „Die Zeit der Teilung Deutschlands”, które poprowadziła Cornelia Pieper wraz z rektorem UJK, przybliżyło historię […]

Konkurs jak co roku jest organizowany przez Dyrekcję Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, znajdującą się w budynku wydziału Matematyczno- Przyrodniczego przy ulicy świętokrzyskiej 15 G. Konkurs jest skierowany głównie do studentów szkół wyższych posiadających umiejętności twórczego, a zarazem kreatywnego pisania. Patronat nad sprawnym przebiegiem konkursu tradycyjnie sprawuje JM Rektor UJK prof. zw. […]

W styczniu 2020 roku odbędzie się wielki bal studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Bal ten jest świetną okazją do świętowania 50-lecia istnienia uczelni. Pierwotnie od 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. W kolejnych latach uległa licznym przekształceniom. Następnie funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Świętokrzyska, aż w końcu uzyskała miano Uniwersytetu. – Zrobimy wszystko, by Państwo […]

4 listopada 2019, o godz. 11:30 w sali 115 Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się spotkanie z Moniką Walczak – Dyrektor Zarządzającą serwisu WYMAGAMY.PL. Prezentacja skierowana jest głównie do studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a jej prowadzącym będzie Zbigniew Brzeziński. Pani dyrektor jest także konsultantem, mentorem i  doradcą w […]

Wystawa „Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 50 lat uczelni”(ściśle związana z historią uczelni) miała miejsce 23 października 2019 r. o godzinie 17:30 na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Świętokrzyskiej 21 E. Autorem wystawy był Rafał Olbiński – sławny malarz i grafik pochodzący z Kielc. Spotkanie prezentowało długą historię uczelni od początku jej powstania po dzień dzisiejszy, czyli […]

Od 31 października do 4 listopada możemy się spodziewać, że zalogowanie do Wirtualnej Uczelni UJK będzie niemożliwe. Administratorzy UJK poinformowali, że od 31.10 (godz. 12:00) do 4.11 (godz. 12:00) będzie brak dostępu do Wirtualnej Uczelni ze względu na zmianę struktury organizacyjnej UJK. Dodatkowo, w związku z planowaną zmianą sposobu dostępu do Sieci Komputerowej UJK, dzisiaj […]

W dniach od 16 do 18 października na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbywa się XII Forum Kultury Słowa „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”. Wydarzenie to jest organizowane w Instytucie Filologii Polskiej UJK, a organizatorem jest Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Fundacją PRO.PL. Na XII Forum Kultury […]

Dobre wiadomości przed rozpoczęciem nowego roku.  Ustalono nowe stawki stypendiów i zapomóg, które będą obowiązywać w roku akademickim 2019/20. W przypadku stypendiów socjalnych, które w ubiegłym roku pobierało na naszej uczelni 1 850 osób, będą obowiązywać cztery stawki, w zależności od dochodu na członka rodziny. O stypendium socjalne może się ubiegać osoba w której dochód […]

19 czerwca 2019 roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach skończył 50 lat. Z małej uczelni, kształcącej początkowo głównie studentów zaocznych „wyrósł” na jeden z popularniejszych uniwersytetów klasycznych w Polsce. Wszystko zaczęło się przy ul. Leśnej 16. W międzywojennych Kielcach w 1923 r. wybudowano reprezentacyjną siedzibę Męskiego Seminarium Nauczycielskiego, zaprojektowaną przez Wacława Nowakowskiego. Klasycyzujący gmach seminarium […]