Current track

Title

Artist

Background

V Dni Jakości Kształcenia na UJK

Napisany przez , 14 kwietnia 2019

W dniach 15-16 kwietnia odbędą się na naszym Uniwersytecie Dni Jakości Kształcenia. To wydarzenie jest organizowane już po raz piąty. Tegoroczne hasło przewodnie Dni Jakości Kształcenia to: „Mobilni, aktywni, kreatywni”.

W programie jest wiele ciekawych imprez naukowych i kulturalnych, które będą odbywać się na poziomie uczelnianym (15 kwietnia) oraz wydziałowym (16 kwietnia).  Oferta wydziałowa jest bardzo bogata, warto więc zapoznać się z poniższym programem. W tegorocznych Dniach Jakości Kształcenia udział bierze także Radio Fraszka.

Program

Dni Jakości Kształcenia w UJK

15-16 kwietnia 2019 r.

Hasło przewodnie DJK w UJK 2019: „Mobilni, aktywni, kreatywni”

W ramach obchodów Dni Jakości Kształcenia w UJK planowane są następujące wydarzenia:

NA POZIOMIE UCZELNIANYM (15 kwietnia 2019 r.):

Koordynator Uczelniany DJK: Prorektor ds. studenckich i kształcenia:  dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

CZĘŚĆ OFICJALNA:

Miejsce: Kielce, ul. Żeromskiego 5, sala senacka (1 piętro)

10.00-10.15        Otwarcie Dni Jakości Kształcenia /prowadzący: prof. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor UJK/

10.15-10.30        Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu promowania WSZJK

10.30-11.15        Wystąpienie Komendy Wojewódzkiej Policji nt. „Wyłącz brawurę, włącz myślenie”

11.15-12.00        Wystąpienie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów nt. „Prawa i obowiązki studenta związane z jakością kształcenia” /prelegenci: Emilia Toporek, Patryk Celebański/

12.00-12.20        Wystąpienie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów nt. „Doktoranci w obliczu zmian – warsztat informacyjny”  /prelegenci: mgr Katarzyna Ostrowska, mgr Magdalena Lipka/

12.20-12.50        Wystąpienie przedstawicieli internetowego Radia Fraszka nt. „Jesteśmy z Wami już piąty rok” /prelegenci: Patryk Wójcik, Agata Kocaj oraz dr Tomasz Chrząstek/

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

10.00-13.00        Prezentacja prac uczestników piątej edycji konkursu w ramach promowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia /hol przed salą senacką/

 

 

NA POZIOMIE WYDZIAŁOWYM (16 kwietnia 2019 r.):

Wydział  Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Koordynator Wydziałowy DJK: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Miejsce: Kielce, al. IX Wieków Kielc 19 A

Instytut Nauk Medycznych:

Zakład Mikrobiologii i Immunologii:

9.00-9.45            Wykład nt. „Niekonwencjonalne zastosowanie pasożytów w medycynie” /prowadzący: prof. zw. dr hab. n. med. Robert Bucki, dr Grzegorz Król; aula 0/13a/

Zakład Anatomii:

10.00-10.45        Wykład nt. „Tacy sami a jednak różni, czyli słów kilka o zmienności anatomicznej ludzkiego ciała” /prowadzący: prof. zw. dr hab. Tadeusz Kuder, mgr Grzegorz Wróbel; aula 0/13a

Instytut Zdrowia Publicznego:

11.00-12.00        Spotkania w pracowniach umiejętności  w celu zapoznania z kształceniem  praktycznym na kierunku Ratownictwo Medyczne /sale: A, B, 3, 4; budynek A/

11.00-12.00        Spotkania w pracowniach umiejętności  w celu zapoznania z kształceniem  praktycznym na kierunku Kosmetologia /sale: 6, 7, 10; budynek A/

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa:

11.00-13.00        Wykład nt. „Transplantacja – fakty i mity” /prowadzący: mgr Wiesława Salata; sala 0/13a/

Instytut Fizjoterapii wraz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

17.00-18.00        Zajęcia rekreacyjne fitness pod hasłem „Aktywni w sporcie” /prowadząca: mgr Justyna Kołodziejska; hala sportowa CRiS, ul. Świętokrzyska 21H/

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Koordynator Wydziałowy DJK: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
Miejsce: Kielce, ul. Świętokrzyska 15

13.00-15.00        IV Wydziałowa konferencja kół naukowych nt. „Aktywni studenci, zadowoleni studenci” /osoba odpowiedzialna: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz; aula, budynek G/

Instytut Biologii i Instytut Chemii:

9.00-9.45            „Wpływ `witaminy N` na Zespół Deficytu Natury” /prowadzący: dr Elżbieta Buchcic;  sala 26, budynek A/

10.00-10.45                      „Biologia, Nowa Biologia, Pseudobiologia – naukowcy, szarlatani i znachorzy w nauce XX i XXI wieku” /prowadzący: dr Łukasz Lechowicz; sala 26, budynek A/

Instytut Fizyki:

11.00-12.00        Seminarium dla studentów nt. „Motywacja a efekty uczenia” /prowadzący: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz; sala 153, budynek A/

11.45-12.30        Seminarium dla studentów i pracowników nt. „Działalność Laboratorium Metod Rentgenowskich i Laboratorium Fizyki Powierzchni” /prowadzący dr Aldona Kubala-Kukuś; pokój 11, budynek A/

Instytut Geografii:

12.00-12.45        Prelekcja nt. „Stone Age – rzut oka na epokę kamienia łupanego. Rekonstrukcja wybranych stanowisk archeologicznych”  /prowadzący: dr Marcin Frączek;  sala 142, budynek A/

 

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska:

12.00-12.30        „Jak zachować maksymalnie sprawny umysł?”  /prowadzący: dr Małgorzata Strzyż; sala 407A, budynek A/

 

Wydział: Pedagogiczny i Artystyczny

Koordynator Wydziałowy DJK: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, dr Anna Przygoda
Miejsce: Kielce, ul. Krakowska 11 lub ul. Podklasztorna 117 (ISP)

14.00-15.30        Seminarium nt. „Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym” /prowadzący: przewodnicząca WKJK; prelegenci: władze WPiA, Kierownik  UCWR, Koordynator WZOJK; aula CEART/

14.00-14.15        Wystąpienie nt. „Działania projakościowe na WPiA” /prowadzący: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

14.15-14.40        Wystąpienie nt. „Rozwój naukowy pracowników WPiA (rok akademicki 2018/2019);   – Ocena pracowników WPiA (rok akademicki 2018/2019); Wizja rozwoju Wydziału – wdrożenia Ustawy 2.0.” /prowadzący: dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK – Dziekan WPiA/

14.40-15.00        Wystąpienie nt. „Osiągnięcia naukowe studentów WPiA (rok akademicki 2018/2019);  Rozwój Programu Erasmus + na WPiA w roku akademickim 2018/2019; Projekty realizowane na WPiA w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020” /prowadzący: dr Jacek Szkurłat – Prodziekana ds. studenckich i kształcenia WPiA/

15.00-15.20        Wystąpienie nt. „System wspierania studentów z niepełnosprawnością na WPiA” /prowadzący: dr Mirosław Rutkowski – Kierownik UCWiR/

15.20 -15.40       Wystąpienie nt. „Badania losów absolwentów UJK”/prowadząca: dr Justyna Miko-Giedyk – koordynator WZOJK/

15.40 -16.00       Wystąpienie Patryka Celebańskiego – Przewodniczącego WRSS WPiA nt. „Uczelniany savoir-vivre, czyli o komunikacji student – wykładowca”

16.00-16.15        Dyskusja. Zakończenie seminarium

Instytut Pedagogiki i Psychologii:

15-16.04.2019 Akcja charytatywna SKN SYNERGIA „AKCJA SUCZAWA” polegająca na zbiórce materiałów szkolnych dla dzieci mniejszości polskiej z Domu Polskiego w Suczawie prowadzonego przez Związek Polaków w Rumunii /Koordynator: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Krystian Łata, Dominika Stachowicz/

10.00-16.00        Wystawa nt.: „Pedagogika rodziny w obiektywie przyszłych pracowników socjalnych   – Wykorzystanie innowacyjnych form w kształceniu” /osoba odpowiedzialna: dr hab. Paulina Forma, prof. UJK; CEART-hol/

8.30-10.00          Seminarium SKN SYNERGIA nt. „Różne oblicza starości”/koordynator: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska; sala 106/

11.00-15.00        III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „The Voice of Rap” /organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej, Fundacja Restart, ZPE – Skarżysko-Kamienna, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście /koordynator: dr Renata Miszczuk; ONiKS, ul. Śląska 15/

11.15-12.30        Wykład otwarty nt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”/koordynator: dr Edyta Wiszniewska, dr Katarzyna Potaczała; prowadzący: Krzysztof Ostafiński; sala 106/

12.45-14.00        Wykład otwarty nt. „Korzystanie z informacji gospodarczych przewagą konkurencyjną firm” /koordynator: dr Edyta Wiszniewska, dr Katarzyna Potaczała; prowadzący: Krzysztof Ostafiński; sala 106/

15.30-16.30        Spotkanie z psychologiem transportu. Prezentacja aparatów psychologicznych wykorzystywanych w badaniu kierowców /prowadzący: dr Adrian Kurcbart; sala 306

16.00-17.00        Wykład otwarty nt. „Pracownik socjalny – zawód przyszłość”/prowadzący: dr Jacek Szkurłat; sala 106/

16.00-17.00        Wykład otwarty nt. „Oczekiwania pracowników wobec pracodawców. Kieleccy pracodawczy w oczach bezrobotnych i poszukujących pracy” /prowadzący: mgr Zbigniew Brzeziński, dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska; sala 114/

16.00-17.00        Socjalne spotkania z dokumentem (pokaz filmów dokumentalnych) /koordynator: dr Andrzej Kościołek, dr Anna Przygoda; aula CEART/

Instytut Edukacji Szkolnej:

10.00-11.30        Warsztaty biblioterapeutyczne (pokazowe) z udziałem dzieci przedszkolnych nt.  „Gdy myszka zostaje aktorką, to …” /prowadzący: dr Agnieszka Miernik wraz ze studentami EWiP; CEART A/

13.15-14.30        Warsztat dla studentów kierunku: Pedagogika nt. „Nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej – kreatywne zastosowanie tablicy interaktywnej” /prowadzący:                    dr Izabela Jaros wraz ze studentami EWiP z nauczaniem języka angielskiego; CEART A/

10.00-11.30        Wykład popularnonaukowy dla dzieci 6-letnich nt. „Multimedialne wykopaliska” /prowadzący: dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK; CEART A/

12.00-14.00        Warsztat dla studentów nt. „Pozytywni Logiczni Aktywni”/prowadzący: dr Beata Bugajska-Jaszczołt, dr Magdalena Lelonek, dr Agnieszka Przychodni; CEART                             –  korytarz/

Instytut Sztuk Pięknych:

9.00-14.00          Dzień Otwarty Instytutu Sztuk Pięknych /koordynator: dr Maciej Zdanowicz; miejsce: ISP, ul. Podklasztorna 117/

9.00-10.00          Prezentacja nt. „Sztuka Instytutu Sztuk Pięknych”. Promocja oferty dydaktycznej, dorobku artystycznego i projektowego studentów ISP. Zwiedzanie pracowni malarskich, rysunkowych, graficznych, rzeźbiarskich, projektowych, fotograficznych, wystaw prac studenckich i ekspozycji w instytutowych galeriach sztuki /koordynator: dr Maciej Zdanowicz; miejsce: ISP, ul. Podklasztorna 117/

10.00-13.00        Warsztaty artystyczne nt. „Grafika warsztatowa: techniki druku i unikatowe techniki artystyczne stosowane w tym obszarze; Grafika cyfrowa: techniki i technologie cyfrowe stosowane w grafice, tworzenie rysunków z wykorzystaniem tabletów graficznych; Warsztaty wikliniarskie; Otwarte zajęcia w pracowni rysunku: studium postaci ludzkiej, studium portretowe.

Warsztaty realizowane będą dwukrotnie w sesjach 1,5-godzinnych (I sesja: 10.00-11.30, II sesja: 11.30-13.00).

13.30-15.30        Warsztaty dla nauczycieli akademickich z wykorzystaniem współczesnych technik i technologii plastycznych, form aktywizujących działania twórcze /koordynator: dr Maciej Zdanowicz; miejsce: ISP, ul. Podklasztorna 117/

Instytut Edukacji Muzycznej:

11.00-12.30        Warsztaty chóralne /prowadzący: dr hab. Ewa Robak, prof. UJK,  mgr Teresa Romańska; CEART B/

 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania:

Koordynator Wydziałowy DJK: dr Magdalena Molendowska
Miejsce: Kielce, ul. Świętokrzyska 21, aula 0/14 CPiB

10.00-10.30        Prezentacja systemu jakości kształcenia na WPAiZ; spotkanie z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia /opiekun spotkania: dr Magdalena Molendowska/

10.30-11.00        Wystąpienie Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego /opiekun spotkania: Emilia Toporek – Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów/

11.00-12.00        Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa – „Aktywność i  kreatywność studentów w ramach kół naukowych” /opiekunowie spotkania: dr Tomasz Gajewski, dr Adrian Mitręga/

12.00-13.00        Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji – „Idea samorozwoju w  kontekście działalności koła naukowego” – prezentacja kół naukowych: Koło Naukowe KONCEPT,  Koło naukowe nauk penalnych i penitencjarystyki, Koło naukowe studentów prawa /opiekun spotkania: dr Joanna Rogalska/

13.00-13.30        Instytut Zarządzania – prezentacja i dyskusja nt. „Antyplagiat nie taki straszny” /opiekun spotkania: dr Jerzy Zamojski/

13.30-14.00        Instytut Zarządzania – prezentacja aktywności kół naukowych: „SKN Aktywator” /opiekun spotkania: mgr Agnieszka Rozwadowska/, „SKN Lider” /opiekun spotkania: mgr Paulina Kozieł/

 

Wydział Humanistyczny:

Koordynator Wydziałowy DJK: dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK
Miejsce: Kielce, ul. Świętokrzyska 21D (CJO)

Samorząd Studentów:

11.30-13.00                       Prezentacja Samorządu Studentów WH nt. „Uczelniany savoir-vivre” /prowadzący: Aleksandra Zebrzowska/

Instytut Dziennikarstwa i Informacji:

13.15 – 14.45          Warsztaty nt. „Desing Thinking” /prowadzący:  pracownik Kieleckiego Parku Technologicznego); sala 118/

 

Wydział Filologiczno-Historyczny

Koordynator Wydziałowy DJK: dr hab. Pelagia Bojko
Miejsce: Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 118, budynek B, s. 22a

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych:

10.00-11.00        Wykład nt. „Aktywność Studentów WFH UJK w Filii w Piotrkowie Trybunalskim”. Działające kiedyś i dziś grupy aktywności studenckiej. Udział Studentów w pracach naukowych i pozanaukowych Wydziału /prowadzący: studenci,  reprezentanci kierunków WFH: historia – Sylwia Purgał  i Martyna Gładysz; filologia – Dominika Kudyba; administracja – Katarzyna Karlińska/

11.15-12.00        Prezentacja nt. „Aktywność studentów i uniwersyteckie koła zainteresowań w Turcji”  /prowadzący: studenci goszczący na WFH w ramach programu ERASMUS+; opiekun: mgr Iwona Puściań/

12.15-13.00        Ogłoszenie wyników V edycji  konkursu projakościowego organizowanego na poziomie WFH:  Jakość – budujmy ją razem.

Prezentacja zwycięskiej pracy konkursowej, wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu /prowadzący: przewodnicząca WKJK dr hab. Pelagia Bojko/

13.00-13.30        Loteria promująca ankietyzację /dla studentów biorących udział w ankietyzacji/. Podsumowanie DJK /prowadzący: przewodnicząca WKJK dr hab. Pelagia Bojko/

 

Wydział Nauk Społecznych

Koordynator Wydziałowy DJK: dr Olga Zamecka-Zalas, dr Jacek Jarczyński
Miejsce: Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 114/118, budynek A

9.15-9.30            Powitanie uczestników Dni Jakości Kształcenia /Dziekan WNS – prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner, Koordynator Wydziałowy DJK – dr Olga Zamecka-Zalas/

 

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego:

9.30-9.50            Wykład ekspercki nt. „Aktywność, a bezpieczeństwo: przypadek kolizji drogowej z udziałem osób pieszych z perspektywy funkcjonariusza Policji, prawnika i ratownika medycznego” /prowadzący: Andrzej Kędzierski oraz Kinga Drozdek, Natalia Bluszcz, Magdalena Bednarek, Aleksandra Jachimowska; sala 45/

Katedra Ekonomii i Zarządzania:

9.50-10.10          Wykład nt. „Dylematy współczesnych ubezpieczeń” /prowadzący/prowadzący: prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska; sala: 45/

Samorząd Studencki:

10.10-10.30        Referat nt. „Czas wolny dzieci i młodzieży dawniej i dziś”/prowadzący: Weronika Bagińska; sala 45/

10.30-11.00        Zajęcia sportowe dla studentów /prowadzący: Monika Podkowińska; sala gimnastyczna/

Instytut Nauk Pedagogicznych:

11.00-12.30        Konsultacje zawodoznawcze nt. „Edukacja, lokalny rynek pracy, rozwój-obszary wsparcia i aktywizacji studentów przez Akademickie Biuro Karier Synergia w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim” /prowadzący: dr Maria Szymańska; sala 318/

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych:

12.30-12.45        Wykład nt. „Mobilne i internetowe narzędzia do nauki języków obcych”/pracownicy SJO; sala 45

 

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

Koordynator Wydziałowy DJK: dr Anna Gilarek
Miejsce: Sandomierz, ul. Schinzla 13a

Zajęcia warsztatowe – sala nr 7

9.00-9.45            Wykład-warsztat nt. „Jak wykorzystać stres jako narzędzie?”/prowadzący: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk

9.50-11.00          Warsztaty językowe nt. „Język angielski biletem wstępu do poznania świata” /prowadzący: dr Małgorzata Górecka-Smolińska i studenci filologii angielskiej/

11.05-12.35        Warsztat nt. „Learning styles vs. Learning strategies” /prowadzący: dr Anna Bąk-Średnicka i mgr Marzena Miękina/

12.40-14.10        Warsztat nt. „Academic English vs General English”  /prowadzący: dr Łukasz Furtak/

Wykłady – sala nr 14

9.00-9.45            „Sterydy anaboliczne – co to jest, jak działa, dlaczego szkodzi zdrowiu” /prowadzący: dr Paweł Helon/

9.50-10.30        „Jak mózg czyta książki?” /prowadzący: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk/

10.35-11.20        „Nawyk bycia sobą” (wykład interaktywny) /prowadzący: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk/

11.25-12.05        „Substancje naturalne pomocne w usprawnianiu procesów uczenia się oraz zapamiętywania” /prowadzący: dr Wojciech Koch/

12.10-13.10        „Najciekawsze zabytki w okolicy Sandomierza” /prowadzący: dr inż. Zbigniew Nagórny/

13.15-14.10        „Energetyka jądrowa – perspektywy rozwoju w Polsce i na Świecie” /prowadzący: dr Robert Podsiadły/

Warsztaty komputerowe – sala nr 6

10.00-11.00        „Warsztaty z projektowania komputerowego” /prowadzący: dr Wojciech Iwanicki/

11.00-12.00        „Skanowanie przedmiotów w 3D, programy służące do projektowania 3D, zastosowanie druku 3D” /prowadzący: dr inż. Ireneusz Musiałek/

Pokaz kosmetologiczny – sala nr 4

12.00-12.45        „Zabieg pielęgnacyjny cery męskiej”, pokaz kosmetologiczny połączony z prezentacją multimedialną /prowadzący: mgr Joanna Zając i mgr Karolina Sałagan/


Opinie czytelników

Pozostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowanyWymagane pola są zaznaczone *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.