Current track

Title

Artist

Nie gra? KLIKNIJ TUTAJ

Current show

Poranna gimnastyka

09:30 14:00

Current show

Poranna gimnastyka

09:30 14:00

Upcoming show

Wsłuchaj się!

14:00 18:00

Background

Zakończenie II edycji projektu „Pasjonaci wiedzy”

Napisany przez , 26 maja 2019

Dobiegła końca II edycja projektu „Pasjonaci Wiedzy”. Podsumowaniem rocznej współpracy kieleckiego środowiska akademickiego i szkolnego była konferencja popularno-naukowa „Stereotypy wczoraj i dziś”, która odbyła się dn. 24 maja 2019 r. w Centrum Języków Obcych UJK.

Pasjonaci Wiedzy – moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież. POWR.03.01.00-00-C069/16  w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, którego druga edycja właśnie dobiega końca, doskonale integrował kieleckie środowisko akademickie i szkolne (licealne). Wybrani uczniowie, przede wszystkim humaniści, dla których nauka historii i języków obcych jest prawdziwą pasją, mieli możliwość uczestniczenia przez cały rok w niekonwencjonalnych zajęciach warsztatowych, wykładowych i projektowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę akademicką z Instytutu Historii i Instytutu Filologii Obcych.  Uczestnicy projektu mogli zobaczyć jak funkcjonuje nasz Uniwersytet, w jakich warunkach pracujemy, spotykali się z obcokrajowcami, brali udział w wyjazdach naukowych do Krakowa i Warszawy, a w Kielcach uczestniczyli m.in. w zajęciach w Muzeum Historii Kielc, IPN-ie czy Archiwum Państwowym. Wspomniana konferencja to efekt ich całorocznej pracy.

 

STEREOTYPY NARODOWE WCZORAJ I DZIŚ

Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu były „Stereotypy narodowe wczoraj i dziś”, a jego celem było podniesienie kompetencji młodzieży szkolnej (w wieku 16-18 lat) w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia kreatywnego, rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie zasobów Wydziału Humanistycznego  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W projekcie udział wzięło 102 uczniów z kieleckich liceów i techników chcących rozwijać swoje pasje naukowe pod kierunkiem kadry akademickiej w formie niekonwencjonalnych zajęć dydaktycznych. Jednym z założeń było uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność kulturową, szerzenie wśród nich szacunku i otwartości na inność oraz promowanie naukowych sposobów poznawania społecznych kontekstów różnic kulturowych i wyznaniowych. Zróżnicowane metody prowadzenia zajęć, pomoc naukowców w opracowaniu przez ucznia własnych projektów, wprowadzenie do warsztatu badacza kultury pokazały uczniom nowe możliwości rozwijania swoich naukowych pasji.

 

KONFERENCJA

Część plenarna konferencji rozpoczęła się o godzinie 9.00. Powitanie uczestników i otwarcie konferencji przypadło w udziale Dyrektor Instytutu Historii dr hab. prof. UJK Beacie Wojciechowskiej oraz Dyrektorowi Instytutu Filologii Obcych doktorowi Janowi Hajdukowi.

Po części oficjalnej rozpoczęły się wystąpienia uczestników projektu:

 • Mniejszość niemiecka i rosyjska w Kielcach w XIX i XX w. (do 1939 r.) (projekt pod kier. dr Anity Młynarczyk-Tomczyk)
 • Ethnische Vorurteile in den polnischen und deutschen Sprichwörtern sowie Phraseologismen. Stereotypy etniczne w przysłowiach i frazeologizmach polskich oraz niemieckich (projekt pod kier. dr Magdaleny Feret)
 • Kształtowanie się wizerunku Afroamerykanów. Kultura a stereotypy (projekt pod kier. dr Anny Szczepanek-Guz)
 • Sport częścią kultury współczesnej Rosji (projekt pod kier. dra hab. prof UJK Olega Leszczaka)

Od godziny 11.15 rozpoczęły się wystąpienia w sekcjach

Moduł Niemiecki:

 • Wartości polskiej i niemieckiej młodzieży po roku 1989. Czy mamy do czynienia z kryzysem wartości?
 • Niemcy w oczach Polaków

Moduł Angielski:

 • Definition of a stereotype on selected example in American and British music. Definicja stereotypu na wybranych przykładach w muzyce amerykańskiej i brytyjskiej.
 • Brexit – różne perspektywy

Moduł Rosyjski:

 • Rosyjski rynek towarów i usług i na arenie międzynarodowej
 • Kultura i sztuka Rosji. Zadania – najważniejsze dzieła kultury rosyjskiej z dziedziny muzyki, sztuki, architektury, filmu, teatru, satyry z punktu widzenia ich znaczenia dla dorobku ludzkości

Moduł Historia:

 • Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na rozwój miast I Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)
 • Relacje polsko-żydowskie w XX wieku

Cztery plenarne wystąpienia konferencji zostaną zaprezentowane przez uczestników projektu raz jeszcze w ramach Święta Kielc 21 czerwca w Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach, w godz. 12.00-14.00.

Warto podkreślić, że  Projekt realizowany był przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego we współpracy z miastem Kielce. Na kolejny rok szkolny przewidziano do realizacji III edycję „Pasjonatów Wiedzy”.

 

Otagowano jako

Opinie czytelników

Pozostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowanyWymagane pola są zaznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.


Kontynuuj czytanie